Omegavastgoed.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om aan de diensten, waar u om gevraagd heeft, te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Omega Vastgoed Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Omega Vastgoed Nederland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Omega Vastgoed Nederland verstrekt. Omega Vastgoed Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

Waarom Omega Vastgoed Nederland Gegevens nodig heeft?
Omega Vastgoed Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Omega Vastgoed Nederland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoelang Omega Vastgoed Nederland gegevens bewaart
Omega Vastgoed Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Omega Vastgoed Nederland maakt namelijk doelgroepen mede door uw gegevens om zo de juiste mensen te kunnen bereiken. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Omega Vastgoed Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door Omega Vastgoed Nederland een e-mail te sturen kun uw gegevens laten verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Omega Vastgoed Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Omega Vastgoed Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
Omega Vastgoed Nederland gebruikt cookies om omegavastgoed.nl te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals uw naam of e-mailadres. Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor u relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor advertentie netwerken zoals Google AdWords. Deze externe website die zich in het netwerk van deze derden partijen bevinden kunnen cookies op uw PC plaatsen om informatie in te winnen. Omega Vastgoed Nederland heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dient u het privacy beleid van deze derden raad te plegen. Het privacy beleid van Omega Vastgoed Nederland is hierop niet van toepassing. Wanneer u verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat u de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden. Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@omegavastgoed.nl. Omega Vastgoed Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Omega Vastgoed Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Omega Vastgoed Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Omega Vastgoed Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Omega Vastgoed Nederland op via info@omegavastgoed.nl

Omega Vastgoed Nederland is als volgt te bereiken
• Postadres: Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda
• Vestigingsadres: Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda
• Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 77103718
• Telefoon: 076 – 524 47 98
• E-mailadres: info@omegavastgoed.nl