Skip to main content
Algemeen

Woningtekort loopt op naar 415.000 woningen

By 17 juni 2020november 22nd, 2020No Comments

Het woningtekort in Nederland is groter dan tot nu toe werd aangenomen en blijft de komende jaren stijgen.

Volgens de nieuwste ramingen (Primos 2020) ligt het hoogtepunt van het woningtekort op 415.000 woningen in 2024. Dat is bijna 100.000 woningen meer dan eind 2019 en komt neer op 5,1 procent van de woningvoorraad. Het huidige woningtekort wordt in de recent gepubliceerde ‘De Staat van de Woningmarkt’ geschat op circa 331.000 woningen. Dat is circa 15.000 woningen meer dan de prognose uit het onderzoeksrapport van Capital Value eerder dit jaar.

De stijging van het woningtekort wordt mede veroorzaakt door een te lage productie van nieuwe woningen. In de eerste vier maanden van 2020 werden er circa 19.000 bouwvergunningen afgegeven. De totale prognose voor 2020 komt uit op 55.000, terwijl er 85.000 tot 100.000 woningen per jaar nodig zijn om het woningtekort terug te dringen.

Investeren in bouw nieuwe huurwoningen
In een recente enquête van Capital Value gaf 89 procent van de woningcorporaties aan te willen blijven investeren in nieuwbouw tijdens de crisis. Dit wordt bevestigd door de publicatie van De Vernieuwde Stad, het samenwerkingsverband van 27 grote grootstedelijke corporaties die gezamenlijk de komende vijf jaar 23,4 miljard euro willen investeren in het verduurzamen en bouwen van huurwoningen. Ook Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen willen de komende jaren meer investeren in de bouw van betaalbare huurwoningen.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: ‘Om de oplopende tekorten tegen te gaan is het belangrijk dat de overheid het vergunningenproces zo snel mogelijk intensiveert. Juist nu liggen er kansen. Corporaties en beleggers willen blijven investeren in extra huurwoningen en ook bouwers en ontwikkelaars hebben voldoende capaciteit. Voor beleggingen op langere termijn zullen alternatieve financieringsconstructies bedacht moeten worden. Partijen zijn nu terughoudend om risicodragend kapitaal te investeren in grondposities. Ook het verlengen van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) voor de bouw van sociale woningen kan een belangrijke stimulans vormen.’

Bron: www.vastgoedmarkt.nl

Lees het originele bericht ›