Skip to main content
Project Terneuzen

Terneuzen zet vol in op ontwikkeling van de Kanaalzone

By 18 oktober 2019november 22nd, 2020No Comments

Terneuzen zet de komende jaren vol in op een sterke economische ontwikkeling van de Kanaalzone, waarbij flink wordt aangeschurkt tegen de stad Gent.

‘Kanaalsprong Terneuzen’ is het project gedoopt. Vorig jaar is dat gelanceerd. Sindsdien is van alles in gang gezet, blijkt uit een eerste voortgangsrapportage van het Terneuzense college van B en W. Tal van gesprekken zijn gevoerd met het bedrijfsleven en andere overheden om die mee te krijgen. Overleg met onder meer dorpsraden volgt nog.

De aanleg van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen die in 2022 klaar moet zijn, is de hoofdaanleiding. Een grote impuls wordt daarvan verwacht, samen met een verbetering van de spoorwegverbindingen in de Kanaalzone en opwaardering van de Schelde-Seine- binnenvaartverbinding naar Parijs. De aanbesteding van de eerste werken voor het laatste project worden begin 2019 verwacht.

De term ‘Kanaalsprong’ geldt letterlijk voor het plan een nieuw bedrijventerrein te realiseren aan de westkant van het Kanaal Gent-Terneuzen richting Hoek. De vraag ernaar is onderzocht. De voorlopige conclusies wijzen uit, aldus B en W, dat ‘er duidelijk behoefte is aan een direct kadegebonden bedrijventerrein’.

Een belangrijk onderdeel van de Kanaalsprong is de samenwerking over de grens. De fusie van de havenbedrijven in Zeeland en Gent tot North Sea Port is daarin een grote stap. B en W van Terneuzen willen verdergaan en schurken hierbij sterk aan tegen de stad Gent die een sterke bevolkingsgroei verwacht. Terneuzen wil daarvan meeprofiteren. B en W noemen Terneuzen in dat verband zelfs ‘een deel van de Gentse agglomeratie’.

Lees het originele bericht ›