Skip to main content
Project Terneuzen

Contouren Nieuwe Sluis zichtbaar

By 5 juni 2019februari 12th, 2020No Comments

We werken volop aan alle wanden van de Nieuwe Sluis. Waar nu land is, plaatsen we diepwanden. Deze graven we en geven daardoor minder overlast voor de omgeving. Combiwanden (een combinatie van buispalen en damplanken) heien/trillen we waar nu water is.

Alle wanden blijven stevig staan door ze te verankeren aan achterliggende wanden. Daarvoor heien/trillen we ankerschermen achter de wanden en plaatsen daartussen ankers. Tijdelijke wanden zorgen dat de bouwkuipen van de sluishoofden droog blijven totdat we gereed zijn om de deuren in te varen.

Buitenhoofd
In 2019 ontstaat het eerste sluishoofd. Dit is de plek waar de deuren en brug van de sluis komen. We bouwen dit deel van de sluis in een gesloten bouwkuip. Het sluishoofd aan de kant van de Westerschelde noemen we het buitenhoofd. Om het buitenhoofd te realiseren, gaan we in juni grond opspuiten. Vervolgens maken we diepwanden. Ankerschermen zorgen voor stabiliteit en tijdelijke cement-bentonietwanden houden de bouwkuip droog. Als de wanden gereed zijn, kunnen we het buitenhoofd gaan uitgraven. Dan ontstaat in het eerste kwartaal van 2020 een bouwkuip van 25 meter diep waarin we kunnen beginnen met het complexe betonwerk voor de deurkassen, brugkelder en nivelleersysteem. Later starten we ook met het sluishoofd aan de kanaalkant, dit heet het binnenhoofd.

Sluiskolk
De sluiskolk is het grootste deel in het midden van de Nieuwe Sluis. De westelijke kolkwand bestaat uit twee parallelle wanden waartussen het nivelleerkanaal komt. Het nivelleerkanaal dient om de sluis te vullen en leger te maken, afhankelijk van het waterpeil aan de andere kant van de sluis. Begin dit jaar zijn we gestart met de eerste diepwand en inmiddels staat ook het ankerscherm voor deze wand op zijn plaats. We zijn ook volop de combiwand die de oostelijke kolkwand vormt aan het trillen, waardoor je de contouren van de kolk al ziet. De sluiskolk bouwen we nat. Met onderwaterbeton realiseren we na de wanden de bodem. De bodemroosters die nodig zijn voor het nivelleren (het omhoog en omlaag brengen van het waterpeil), maken we op het terrein met beton uit onze eigen centrales.

Lees het originele bericht ›