Skip to main content
Project Terneuzen

Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022

By 9 mei 2019november 22nd, 2020No Comments

“We zetten de schouders onder duurzaamheid. We optimaliseren de samenwerking met bestaande bedrijven en trekken nieuwe bedrijven aan. We benutten de ‘kanaalsprong’. We werken aan vitale kernen, wijken, winkelgebieden en bedrijventerreinen.”

Economische ontwikkeling van onze gemeente vinden wij van groot belang. Ontwikkelingen als de Nieuwe Sluis en de kanaalsprong willen wij optimaal benutten. Wij stimuleren initiatieven en creëren een goed vestigingsklimaat. We hebben meer aandacht voor bedrijfscontacten en eigen acquisitie krijgt meer prioriteit. De ambtelijke en bestuurlijke rol hierin wordt nog groter. We bieden in onze planvorming ruimte voor de wensen van het bedrijfsleven. We zetten de haven- en grensoverschrijdende samenwerking voort. De burgemeester heeft hier als ambassadeur een belangrijke taak in.

De kanaalsprong bestaat uit het stimuleren en benutten van ontwikkelingen in de Kanaalzone. Onder meer de Westelijke Kanaaloever is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Terneuzen. Het spreekt dan ook voor zich dat de gemeente een regierol neemt bij de ruimtelijke ontwikkeling. In samenwerking met North Sea Port en andere stakeholders wordt het gebied economisch ontplooid. Daarnaast richten we ons op het verbinden van partijen en het verkrijgen van subsidies voor de ontwikkelingen in de Kanaalzone.

Lees het originele bericht ›