Skip to main content
Project Terneuzen

Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen

By 21 maart 2019november 22nd, 2020No Comments

In 2022 is de Nieuwe Sluis in Terneuzen klaar. De sluis in het Kanaal van Gent naar Terneuzen biedt grote kansen. Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en organisaties van deze ontwikkeling profiteren?

Daarom is de gemeente Terneuzen begonnen met het proces ‘Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen’.

De drie ambities van de Kanaalsprong
De ‘sprong’ staat voor drie ambities:
• De sprong in de economie. De nieuwe sluis kan zorgen voor een enorme economische vooruitgang in de regio. We willen zo veel mogelijk kansen in het gebied benutten. Ook moet het woon- en leefklimaat aantrekkelijk en duurzaam blijven of verbeteren.
• De sprong over de grens. De nieuwe sluis stimuleert de internationale samenwerking. Het gebied langs het kanaal krijgt een steviger verbinding met de snel groeiende stad Gent en met het Vlaamse achterland. Een flink aantal organisaties werkt al samen met Vlaamse partners en veel inwoners maken al gebruik van Vlaamse voorzieningen en omgekeerd. Iedereen kan profiteren van activiteiten over de grens.
• De sprong in het netwerk. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden bundelen hun kennis en ervaring, elk vanuit hun belang. Om samen kansen te benutten en aan te geven wat daarvoor nodig is. De gemeente Terneuzen nodigt belanghebbenden uit om met ideeën te komen.

Het perspectief: waar streven we naar?
• Het gebied rond het kanaal biedt vele voordelen: de beschikbare ruimte, de bereikbaarheid over water, weg en spoor. Met het Vlaamse en Franse achterland op korte afstand. Door alle investeringen wordt het gebied nog interessanter.
• Een sterke economie en prettig wonen: dat is de dubbele ambitie. Het vestigingsklimaat voor bedrijven en nieuw talent moet goed zijn. Werknemers moeten hier veilig en prettig kunnen wonen. Daar zijn leefbare en aantrekkelijke steden en kernen voor nodig. Met aandacht voor milieukwaliteit, voldoende voorzieningen en een passend woningaanbod. Ook het landschap, rust en recreatie zijn belangrijk.
• We willen dat de havenontwikkeling en economische topsectoren als de procesindustrie, logistiek en agribusiness elkaar versterken. Daarvoor is nodig dat deze drie economische sectoren onderling meer samenwerken en dat bedrijven en overheden meer gelijk optrekken. Het is aan de politiek om gunstige voorwaarden te creëren voor meer industriële bedrijvigheid.
• We streven naar een meer bio-gebaseerde economie. Ook willen we een logistiek knooppunt realiseren, waarbij meerdere vormen van transport geïntegreerd worden.

Lees het originele bericht ›