Skip to main content
Project Terneuzen

Bedrijven stuwen North Sea Port naar nieuw recordjaar

By 9 januari 2019november 22nd, 2020No Comments

Voor het tweede jaar op rij boekte North Sea Port een recordjaar. De bedrijven in het havengebied stuwden in 2018 de goederenoverslag via zeevaart naar 70,3 miljoen ton. Dit is een stijging met 5,5% ten opzichte van 2017. De groei deed zich in bijna alle segmenten voor. North Sea Port handhaaft hiermee – een jaar na de start als fusiehaven – haar positie als echte bulkhaven en specialist in stukgoed.

Droge en natte bulk, stukgoed en containers in de lift
Bijna de helft van de goederenoverslag die North Sea Port boekte via zeevaart betrof droge bulk. Die steeg naar 32,8 miljoen ton (+4,6%). Een sterke bouwmarkt zorgde voor meer overslag van zand, grint en bouwmaterialen. De kolenoverslag – vooral voor de procesindustrie – steeg licht. Verder gingen ook landbouwproducten er op vooruit. De overslag van natte bulk steeg naar 20,5 miljoen ton (+6,3%) wat vooral te danken was aan een sterke groei van de (petro)chemische sector en biodiesel. De overslag van conventioneel stukgoed kwam uit op 11,8 miljoen ton (+4,5%) door een stijging bij verschillende soorten goederen. Met een zeer sterke groei van +61% komt de containeroverslag via zeevaart op een totaal van 1,7 miljoen ton. Dit is het gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten en een toename van koelcontainers. Enkel ro/ro daale licht tot 3,5 miljoen ton (-3,4%).

Ook binnenvaart neemt toe
Niet enkel de overslag via zeevaart kende vorig jaar een prima jaar, ook voor de binnenvaart was dit weer het geval. De binnenvaart kende een toename van 2,5% wat het totaal op 58 miljoen ton bracht. Met een overslag via zeevaart van 70,3 miljoen ton en via binnenvaart van 58 miljoen ton boekt North Sea Port in 2018 een totale overslag van 128,3 miljoen ton. Bovendien mag er nog 10 tot 12 miljoen ton overslag via pijpleidingen worden bijgeteld.

Trans-Atlantisch en Europese kustvaart
North Sea Port richt zich zowel op Europese kustvaart als op trans-Atlantisch goederenverkeer. De verdeling van de maritieme overslag in continenten was vorig jaar als volgt: Europa 61%, Zuid-Amerika 16%, Noord-Amerika 14%, Afrika 4%, Azië 3% en tenslotte Oceanië 2%. Dit was gelijk aan de verdeling in 2017.

Uitgegeven grond
In 2018 heeft North Sea Port 88 hectare grond uitgegeven.

Voorzichtig optimistisch
Met een stijgende goederenoverslag in haast alle segmenten, en een record in 2018, is North Sea Port voor 2019 licht optimistisch. De haven kent weliswaar nog altijd veel vraag naar vestigingsmogelijkheden, maar de Brexit en een krimpende economische groei houden de havenautoriteit voorzichtig in haar voorspelling. Daarnaast nam, zoals verwacht, sinds medio 2018 de groei van de goederenoverslag lichtjes af.

Lees het originele bericht ›